Wyższa Szkoła Policji przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Poniższy tekst określa zasady korzystania z naszego serwisu oraz politykę prywatności.

 

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszych serwisów, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail i hasło dostępowe, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, poprosimy Cię też o dodatkowe dane, np.: imię i nazwisko, dane kontaktowe redakcji, którą reprezentujesz.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane podczas rejestracji służą wyłącznie do zalogowania się do naszych serwisów i weryfikacji użytkowników.

Jeżeli subskrybowałeś nasz newsletter (lub w inny sposób wyraziłeś na to zgodę), wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego biuletynu. W każdym kolejnym newsletterze otrzymasz pytanie, czy chcesz go nadal otrzymywać.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w naszych serwisach internetowych. Zbierane są także dane demograficzne.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli zapisałeś się do grona odbiorców naszego newslettera, będziesz go otrzymywać drogą e-mailową.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, możesz od nas otrzymać odpowiedź drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Ciebie sposób.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, możesz użyć opcji rezygnacji, zawartej w stopce każdej otrzymanej wiadomości. W kwestii zmiany adresu, na który przesyłany jest newsletter możesz skontaktować się z redakcją serwisu.

Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z naszych serwisów, to po zalogowaniu się do systemu możesz wprowadzić zmiany danych podanych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu. W sprawie usunięcia danych prosimy o kontakt z redakcją serwisu.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie naszych serwisów. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Statystyki serwisu

Nasze serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w serwisach, np. określenia popularności poszczególnych części serwisów.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe komunikacja między Twoim komputerem a naszymi serwerami jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Instytucja zbierająca dane: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Deklaracja dostępności strony internetowej Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-30

Strona internetowa https://wspol.edu.pl/zamowienia/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- w nagłówkach stron umieszczony został metatag zawierający link do Deklaracji Dostępności,

- kontrast pomiędzy tekstem a tłem spełnia wymagania poziomu AAA,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://wspol.edu.pl/zamowienia/  spełnia wymagania w 100 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Nowak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 621 55 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

Wstęp na teren wyższej Szkoły Policji w Szczytnie możliwy jest przez dwa punkty kontroli  (brama nr 1 i brama nr 2). Oba punkty wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, przejścia dla osób pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na teren uczelni, na wózkach inwalidzkich.

Na terenie uczelni znajdują się trzy wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29. 

  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku rektoratu.
  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy akademiku nr 3.
  • 1 miejsce parkingowe na parkingu przy budynku biblioteki.

Budynek Policyjnego Centrum Analityczno- Badawczego (PCAB)- zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Biblioteki (Uczelniano- Policyjny System Biblioteczno- Informacyjny)-  -zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/IX/11 - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek -Rektorat nr 52/I/1- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/2- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/3- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/6- komunikacja pionowa wewnątrz budynku przy pomocy windy dostępnej z parteru budynku. Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych na parter budynku zapewnione będzie przy pomocy platform przyschodowych do transportu osób na wózkach inwalidzkich (inwestycja planowana na rok 2020) . Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Konferencyjne- budynek nr 52/I/7- brak dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Blok nr 52/I/9- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strzelnica kryta- zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy). Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy) . Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Basen - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (budynek parterowy) . Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 1 budynek nr 52/I/4 – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 2 budynek nr 52/I/5 – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 3 budynek nr 52/I/46 –dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez budowę podjazdu zewnętrznego oraz na parter budynku- przyschodowa platforma do transportu osób niepełnosprawnych ( krzesełko). Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny nr 52/I/28- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stołówka- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na salę jadalną- Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek kwestury - nr 52/I/18- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Sekcji Inwestycji i Remontów-  nr 52/I/20- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Budynek nr 26, Centrum Rozwoju i Kompetencji w Policji – zapewniono dostęp do budynku poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, komunikacja pionowa wewnątrz budynku za pomocą windy. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

Informujemy, że na teren Uczelni można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Uwaga.

Przetargi na

1. Dostawy ciasta i bułek słodkich (do 14.01.2020r. do godz. 11:00)

2. Dostawy pieczywa (do 14.01.2020r. do godz. 10:00)

3. Dostawy różnych artykułów spożywczych (do dnia 10.01.2020r. do godz. 11:00)

4. Dostawy mąki, kasz i płatków śniadaniowych (do dnia 09.01.2020r. do godz. 11:00)

5. Dostawy ryb i konserw rybnych (do dnia 08.01.2020r. do godz. 12:00)

6. Dostawy wody mineralnej (do dnia 16.01.2020 r. do godz. 11:00)

7. Dostawy warzyw i owoców przetworzonych (do 09.01.2020r. do godz. 12:00)

8. Dostawy jaj (do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11:00)

Znajdują się na archiwalnej stronie zamówień publicznych pod adresem: http://wspol.edu.pl/zamowieniaold/