1. KIEROWNICTWO:

DYREKTOR INSTYTUTU — mł. insp. dr DOROTA MOCARSKA

 

2. DZIAŁALNOŚĆ:

Instytut Nauk Prawnych za główny cel swojej działalności stawia wszechstronne i skuteczne przygotowania słuchaczy i studentów Wyższej Szkoły Policji, poprzez nauczanie właściwej interpretacji przepisów różnych dziedzin prawa. Instytut realizuje zajęcia na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia, na trzech kierunkach: kryminologia, zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne, jak również na różnego rodzaju szkoleniach i kursach np.: dla absolwentów szkół wyższych, dla kadry kierowniczej Policji, w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej, dla policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego, dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych, dla rzeczników dyscyplinarnych, dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnych. Poza działalnością dydaktyczną, Instytut Nauk Prawnych służy zarówno jednostkom organizacyjnym Policji, opiniując projekty aktów prawnych oraz udzielając porad prawnych w ramach Policyjnego Centrum Informacyjnego, jak również udzielając informacji prawnych mieszkańcom Szczytna na podstawie porozumienia zawartego między Wyższą Szkołą Policji a Urzędem Miasta w Szczytnie. Instytut Nauk Prawnych uczestniczy ponadto w pracach zespołów zadaniowych powoływanych przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Dziekana Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. Ważnymi płaszczyznami aktywności Instytutu Nauk Prawnych są: działalność naukowo – badawcza i publicystyczna. Rozwój naukowy pracowników przejawia się także w organizowaniu i aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych seminariach oraz konferencjach naukowych.

W skład Instytutu Nauk Prawnych wchodzą trzy zespoły:

Zespół kryminologii, prawa cywilnego i międzynarodowego

Zespół prawa karnego materialnego i procesowego

Zespół prawa administracyjnego

 

3. DANE KONTAKTOWE:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

Instytut Nauk Prawnych

12–100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

tel. (89) 621 52 58, fax (89) 621 54 65


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.