1.KIEROWNICTWO INSTYTUTU:

DYREKTOR INSTYTUTU — podinsp. dr hab. DOMINIK HRYSZKIEWICZ

 

2. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU:

Za strategiczny obszar swego działania Instytut Nauk Społecznych uznaje kształcenie kadr kierowniczych Policji (przy ciągłym podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego) oraz propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania
w Policji, w tym zarządzania jakością.

W związku z powyższym INS jest organizatorem: studiów podyplomowych
z dziedziny zarządzania jednostką w administracji publicznej; kursu doskonalenia zawodowego dla komendantów wojewódzkich Policji z wybranych aspektów zarządzania jednostką Policji, a także kursów doskonalenia zawodowego dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji. 

Kolejna płaszczyzna działania INS to wymiana doświadczeń i badań dotyczących zarządzania, nauk społecznych i logistyki Policji — z podmiotami zagranicznymi i polskimi. Pewnym forum wymiany doświadczeń są konferencje organizowane lub współorganizowane przez INS. Bogaty w wiedzę i doświadczenia INS służy wszystkim jednostkom Policji w kraju jako zaplecze analityczno-doradcze.

W skład Instytutu Nauk Społecznych wchodzą trzy zespoły:

Zespół Organizacji i Zarządzania

Zespół Psychologii

Zespół Nauk Społecznych

 

3. DANE KONTAKTOWE:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

Instytut Nauk Społecznych 

12–100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

tel. (089) 621 52 88, fax (089) 621 51 82

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.