RAMOWY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

 

WYDZIAŁ POLICYJNYCH NAUK STOSOWANYCH

Grupy studenckie

Termin realizacji praktyki w wymiarze
30 dni roboczych

do 30.09.2018 r.

(tj. do końca roku akademickiego 2017/2018)

1.

I rok studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku kryminologia

2.

II rok studia studia stacjonarne i  niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku kryminologia

3.

I rok studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie

4.

II rok studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie

Koordynator praktyk studenckich na kierunku kryminologia:

nadkom. mgr Andrzej Kamiński

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 89 / 621 – 53 – 44

obecnie IP  WPNS, Budynek „Tajwan”, pok. 325

 

Koordynator praktyk studenckich na kierunku zarządzanie:

nadkom. dr Beata Bekulard

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 89 / 621 – 50- 16

 

WAŻNE TERMINY

       1. Spotkanie z koordynatorem praktyk:

Studenci Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych:

I rok studia stacjonarne kierunek kryminologia

I rok studia niestacjonarne kierunek kryminologia

II rok studia stacjonarne kierunek kryminologia

II rok studia niestacjonarne kierunek kryminologia

Starości grup studenckich (I i II rok kierunek kryminologia) Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych proszeni o osobisty kontakt z koordynatorem praktyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r.

We wskazanym powyżej terminie, jestem dostępny również w ramach dyżuru dydaktycznego – każdy poniedziałek, godz. 16.00 – 16.45 (z uwagi na liczbę grup dydaktycznych, proszę o wcześniejszą informację – e – mail).

       2. Wniosek dotyczący realizacji praktyki, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk (pobrany w Dziekanacie Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych), a następnie zaakceptowany przez kierownika jednostki przyjmującej lub osobę przez niego upoważnioną, student składa w Dziekanacie Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych, w terminie – do dnia 30 marca 2018 r.

      3. Składanie wniosków w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej z uwagi na  charakter wykonywanej pracy (dot. studentów zatrudnionych w organach administracji publicznej, którzy wykażą że w ramach zatrudnienia osiągnęli efekty kształcenia zgodne z sylabusami przedmiotów) – do dnia 30 marca 2018 r.

       4. Złożenie dziennika praktyk potwierdzającego realizację praktyki w Dziekanacie Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanychw nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r.