Ogłoszenia

Szanowni Studenci i Słuchacze,

informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Uczelni, przesunięty został termin pierwszej poprawkowej sesji egzaminacyjnej na III roku studiów niestacjonarnych (w trybie zjazdów tygodniowych) na kierunku „Kryminologia” dla funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem.

Pierwsza poprawkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w terminie 12-14.03.2018 r.

Przesunięciu uległ również termin zjazdu na II semestrze studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej
z 23-27.04.2018 na  14-18.05.2018 r.

Poniżej uaktualnione harmonogramy zjazdów.

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 4 STYCZNIA BR. OBOWIĄZUJE NOWA UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU POLICYJNYCH NAUK STOSOWANYCH W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO, A TAKŻE ZASAD I KRYTERIÓW PRZYGOTOWANIA ORAZ OCENY PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH REALIZOWANYCH NA WYDZIALE POLICYJNYCH NAUK STOSOWANYCH WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI.

TREŚĆ UCHWAŁY DOSTĘPNA JEST NA STAŁE W ZAKŁADCE "PRACA DYPLOMOWA".

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE UCZELNI pod linkiem https://www.wspol.edu.pl/g/studenci/wazne-informacje
UTWORZONA JEST ZAKŁADKA DEDYKOWANA DO STUDENTÓW.
ZAMIESZCZONE SĄ TAM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI I KWESTIAMI ORGANIZACYJNYMI.

 

RAMOWY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MINISTRA NISW ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 NA STRONIE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html