Ogłoszenia

W związku z mającą się odbyć Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 5, 6 i 7 (słownie: piąta, szósta i siódma) godzina dydaktyczna w dniu 19 października 2018 r. są godzinami rektorskimi dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Wnioski o przyznanie stypendium komendanta-rektora dla najlepszych studentów w formie papierowej można składać w następujących dniach:

- piątek 5 i 12 października 2018r. w budynku nr 28B pokój 332,

- sobota 6 i 13 października 2018r. w budynku nr 6 pokój 119.

Wnioski w formie papierowej można składać po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymania stypendium na indywidualnym koncie studenta poprzez platformę Wirtualna Uczelnia/Podania/Wnioski stypendialne.

 

sekretarz OKS

asp. Dorota Niewiarowska

WSPol WPNS INP

tel. 89 621 50 67

Student

Plan spotkań organizacyjnych dla studentów rozpoczynających naukę w  roku akademickim 2018/2019

 

Studia

Kierunek

Grupa

Data

Godzina

 

Sala

 

Studia stacjonarne
 I stopnia

kryminologia

sskpc2018

(cywile + funkcj.)

01.10.2018r.

8.00 - 8.45

sala kinowa

Studia stacjonarne
 I stopnia

zarządzanie

sszp2018

( funkcj.)

01.10.2018r.

8.00 - 8.45

sala kinowa

Studia stacjonarne
 II stopnia

kryminologia

sskp2018II

(funkcj.)

01.10.2018r

8.00 - 8.45

sala kinowa

Studia niestacjonarne
 I stopnia

kryminologia

szkc2018

(cywile)

06.10.2018r.

8.00 - 8.45

223/biblioteka

Studia niestacjonarne
 I stopnia

zarządzanie

szzp 2018

(funkcj.)

01.10.2018r.

8.00 - 8.45

sala kinowa

Studia niestacjonarne II stopnia

kryminologia

szkc2018II

(cywile)

06.10.2018r.

8.00-8.45

223/biblioteka

INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMINARZ ZJAZDÓW DLA II ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (ZJAZDY TYGODNIOWE) ORAZ DLA II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIU NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA (ZJAZDY TYGODNIOWE). ZAKTUALIZOWANY TERMINARZ DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE "STUDENT"/"TERMINARZE ZJAZDÓW".

INFORMUJEMY, ŻE POD LINKIEM https://wu.wspol.edu.pl/wu/start, ZAKŁADKA "ROZKŁAD ZAJĘĆ/PREZENTACJA HARMONOGRAMU ZAJEĆ" ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYGENEROWANIA PLANU ZAJĘĆ Z ZAZNACZENIA WŁAŚCIWEGO ROKU I KIERUNKU STUDIÓW I ZAKRESU DAT. PRZY WYBORZE SPECJALNOŚCI ORAZ GRUPY NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ "WSZYSTKIE", DO GRUP ĆWICZENIOWYCH ZOSTANIECIE PAŃSTWO PRZYPISANI NA PIERWSZYCH SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH.

OZNACZENIA GRUP WYKŁADOWYCH NA PLANACH ZAJĘĆ:

 

Studia

Kierunek

Oznaczenie grupy wykładowej na planie zajęć

Studia stacjonarne
 I stopnia

kryminologia

sskpc2018

(cywile + funkcj.)

Studia stacjonarne
 I stopnia

zarządzanie

sszp2018

( funkcj.)

Studia stacjonarne
 II stopnia

kryminologia

sskp2018II

(funkcj.)

Studia niestacjonarne
 I stopnia

kryminologia

szkc2018

(cywile)

Studia niestacjonarne
 I stopnia

zarządzanie

szzp 2018

(funkcj.)

Studia niestacjonarne II stopnia

kryminologia

szkc2018II

(cywile)

Studia podyplomowe kontrola w administracji

-

spkontr 2018

Studia podyplomowe zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej

-

spzjo 2018 w

INFORMUJEMY, ŻE POD LINKIEM https://www.wspol.edu.pl/g/studenci/wazne-informacje/pomoc-materialna 

ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY HARMONGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPR. PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.


Na indywidualnych kontach w Wirtualnej Uczelni, w zakładce
Ankiety znajduje się anonimowa ankieta, którą należy wypełnić.
Wypełnienie ankiety może przyczynić się do poprawy warunków kształcenia i doskonalenia standardów edukacji!

Dziękujemy za współpracę.

Dziekanat WPNS WSPol.