Ogłoszenia

Zajęcia z przedmiotu Standardy ochrony praw człowieka (kierunek Zarządzanie studia stacjonarne) zaplanowane na dzień 23.05.2018r. godz. 8.00 nie odbędą się i zostaną przeprowadzone w dniu 29.05.2018r. o godz. 8.00 budynek 28B/310.
Zajęcia z przedmiotu System konstytucyjnych organów państwa (kierunek Zarządzanie studia stacjonarne) zaplanowane na dzień 24.05.2018r. godz. 10.45 nie odbędą się i zostaną przeprowadzone w dniu 29.05.2018r. o godz. 11.40 budynek 28B/310.
 
podkom. Wojciech Bilewicz

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE UCZELNI pod linkiem https://www.wspol.edu.pl/g/studenci/wazne-informacje
UTWORZONA JEST ZAKŁADKA DEDYKOWANA DO STUDENTÓW.
ZAMIESZCZONE SĄ TAM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI I KWESTIAMI ORGANIZACYJNYMI.

 

RAMOWY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018