Aktualności

 

W związku z wnioskowaniem do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dofinansowanie działań sektorowych „Szkolnictwo wyższe” w roku akademickim 2019/2020, zainteresowani wyjazdami pracownicy i studenci WSPol są proszeni o przekazanie formularzy zgłoszeń do 31 stycznia 2019 r. do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (podinsp. Anna Ćwiklińska, Studium Edukacji Językowej Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych, p. 322/Biblioteka, e-mail: a.cwiklinska@wspol.edu.pl).

 W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przestępczość seksualna — aspekty prawne i kryminologiczne”, zorganizowana przez Studenckie Koło Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z MiędzynarodowymCentrumBadań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 W dniu 4 grudnia 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zorganizowała szkolenie dotyczące zagadnień romskich w pracy policyjnej. Obejmowało ono zagadnienia z zakresu: przestępstw z nienawiści oraz zagrożeń wynikających z praktyk naruszających standardy praw człowieka.

           W dniach 29–30 listopada 2018 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja „Modern And Advanced Technologies For State Security” (Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa). Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

W dniu 16 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego — perspektywy i kierunki ewolucji”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej — Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego
w Józefowie oraz  Nacjonalny Leśniczo-Techniczny Uniwersytet Ukrainy.