Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

p.o. Dyrektora

insp. dr Magdalena Zubańska

 

Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem

Kierownik

podinsp. dr Marcin Płotek

 

Zakład Cyberbezpieczeństwa

Kierownik

mł. insp. dr Agnieszka Choromańska

 

*******************************

 

Instytut Nauk Prawnych

Dyrektor

mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska

 

Zastępca Dyrektora

mł. insp. dr Dorota Mocarska

 

Redaktor