Instytut Służby Kryminalnej

 

Dyrektor

insp. dr Magdalena Zubańska

 

Przyjmowanie interesantów

(po uprzednim uzgodnieniu terminu)

 Sprawy studenckie: wtorki i czwartki w godz. 13:30-14:00

tel. 89 621 57 85

(budynek 9, pokój 103)

 

W skład Instytut Służby Kryminalnej wchodzą:

a)    Zakład Kryminalistyki - kierownik mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, tel. 089 621 5967 lub 733 5967; gabinet nr 123 PCA-B; wtorek 12.00 - 14.00.

Plan dyżurów pracowników ZK

b)    Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem – kierownik podinsp. dr Marcin Płotek, tel. 089 621 5347 lub 733 5347; gabinet nr 221 PCA-B; wtorek 12.00 - 14.00.

Plan dyżurów pracowników ZSnPZiT

c)    Zakład Cyberbezpieczeństwa –  p.o. kierownika podkom. Paweł Olber, tel. 089 621 5476 lub 733 5476; gabinet nr 227 PCA-B; wtorek 12.00 - 14.00.

      Plan dyżurów pracowników ZC

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Instytut Służby Prewencyjnej

 

 Dyrektor

podinsp. dr hab. Jarosław Truchan

 

Przyjmowanie interesantów

(po uprzednim uzgodnieniu terminu)

Sprawy studenckie: poniedziałki w godz. 15:00-16:00

tel. 89 621 5146

(budynek 3, pokój 403)

 

W skład Instytut Służby Prewencyjnej wchodzą:

a)    Zakład Bezpieczeństwa Społecznego – kierownik mł. insp. dr Paweł Ciszek, tel. 89 621 5322 lub MSWiA 733 5322, pok. 3B/202.

Plan dyżurów pracowników ZBS

b)    Zakład Bezpieczeństwa Państwa – kierownik nadkom. dr Anna K. Zubrzycka, tel. 89 621 5895 lub MSWiA 733 5895, pok. 2B/408.

Plan dyżurów pracowników ZBP

c)    Zakład Wyszkolenia Specjalnego – kierownik mł. insp. dr Jarosław Struniawski, tel. 89 621 5163 lub MSWiA 733 5163, Nowa Hala Sportowa.

Plan dyżurów pracowników ZWS

 

 

 

 

Redaktor WBW