Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia.

- strona w budowie