pobierz pliki:

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach (Zarządzenie nr 175/2019 K-R WSPol w Szczytnie i załączniki)

Oświadczenie dyplomanta (załącznik nr 3 do zasad i kryteriów pisania prac dyplomowych)

Regulamin antyplagiatowy (załącznik nr 7 do do zasad i kryteriów pisania prac dyplomowych)
 

****************************************************************************

Uwaga - informacje są zamieszczane na prośbę promotora.

 

brak komunikatów

 

 ****************************************************************************