Uczelniany Koordynator praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

podinsp. dr Agnieszka Sadło-Nowak

 

tel. (89) 621- 5747; MSWiA 733-5747

6/324

 

**************************************** 

koordynatorzy wg kierunków studiów pierwszego stopnia:

 bezpieczeństwo wewnętrznenadkom. Maciej Petniunas, PCAB/217, tel. (89) 621- 5971; MSWiA 733-5971

informatyka — kom. Sebastian Górski, PCAB/229, tel. (89) 621- 5473; MSWiA 733-5473

kryminologia — kom. Wojciech Bilewicz, 6/302, tel.(89) 621- 5979; MSWiA 733-5979

nauka o Policji — kom. dr Paweł Karabela, 6/117, tel. (89) 621- 5894; MSWiA 733-5894

zarządzanie — podinsp. Jacek Krysiak, 6/305, tel. (89) 621- 5294; MSWiA 733-5294

  ****************************************

koordynatorzy wg kierunków studiów drugiego stopnia:

 kryminologiakom. dr Paweł Olber, 6/313 tel. (89) 621- 5476; MSWiA 733-5476

 

Uwaga - zakres obowiązków koordynatorów praktyk określa § 2 Regulaminu praktyk zawodowych studentów.

 

***********************************************************************************************************************************

 

Regulamin praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

pobierz dokument