SIEDZIBA:

pokój 126 blok 6

(parter)

 


 

OBSŁUGA:

Czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

w godz. 10:00-14:30

 środa nieczynne

(dzień organizacyjny)

 

Dyżury w sobotę w godzinach 8:00-13:30 tylko w terminach, w których odbywają się zjazdy.

 


 

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. (+48 89) 621 57 21

 


 

POCZTA:

DZIEKANAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

 


 

Sprawy indywidualne słuchaczy studiów podyplomowych

 

PODANIA i WNIOSKI adresowane do Dziekana WBW i Kierownika Dziekanatu WBW należy składać w p. 126 bl. 6.

 


 

Ogłoszenia, terminarze i pozostałe informacje

w zakładce STUDENT na stronie https://wspol.edu.pl/wbw/

Zapraszamy