Z przykrością informujemy, że ogłoszony konkurs na LOGO Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
nie został rozstrzygnięty.

Po burzliwych obradach komisja konkursowa, na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu na LOGO, nie wyłoniła zwycięskiego znaku identyfikacji wizualnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, a tym samym laureata Konkursu.
Za nadesłane propozycje LOGO wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy.

 

 

Autor: Prodziekan WBiNP - podinsp. dr Monika Porwisz