Przegląd Policyjny NUMER SPECJALNY

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI / CONTENTS

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński: Wprowadzenie / Kuba Jałoszyński, Prof.: Foreword

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak: Rola Sił Zbrojnych w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej / Ryszard Jakubczak, Prof.: The role of the Armed Forces in protecting the borders of the Republic of Poland

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, Dariusz Łuczak, Marek Opioła, Dariusz Palczewski, Maciej Lew-Mirski: Wizyty studyjne polskiej komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na granicach Polski w 2018 r./ Kuba Jałoszyński, Prof., Dariusz Łuczak, Marek Opioła, Dariusz Palczewski, Maciej Lew-Mirski: Study visits on polish borders of the Special Services committee of polish parliament in 2018

Dr hab. Paweł Lubiewski: Granice Rzeczypospolitej Polskiej jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa / Paweł Lubiewski, Assoc. Prof.: The borders of the Republic of Poland as a challenge for national security

Dr inż. Stanisław Lenard: Współpraca w zakresie ratownictwa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej / Stanisław Lenard, EngD: Cooperation in the field of rescue between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on the example of the State Fire Service


Dr Adam Płaczek: Policja i jej rola w ochronie granicy państwowej / Adam Płaczek, PhD: Police tasks in the protection of the state border

Dr Andrzej Czop: Służby Specjalne w systemie ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Czop, LLD: Special Services in the defense system of the Republic of Poland


REDAKCJA WYDAWCY: Iwona Pac, Anna Stankiewicz, Paulina Żelewska (red. meryt., kor.),
Radosław Gizot (red. tech.)

© 2020 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de