Przegląd Policyjny czasopismem punktowanym przez MNiSW

Informujemy, że czasopismo naukowe Przegląd Policyjny (The Police Review) rozpoczął współpracę z firmą Index Copernicus International. Powierzenie procesu wydawniczego profesjonalnemu podmiotowi ma na celu poprawę jakości wydawniczej, technicznej oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma, poprzez dotarcie do nowych odbiorców w kraju oraz za granicą.


Wersja on-line jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.thepolicereview.wspol.eu. Wersja on-line czasopisma została przygotowana przez wydawnictwo Index Copernicus zgodnie z międzynarodowymi standardami wiodących czasopism naukowych. Dzięki nowej wersji on-line czytelnicy mogą zapoznać się z archiwum pełnych treści z ostatnich lat wydawniczych. Autorzy zainteresowani publikowaniem w czasopiśmie mają możliwość złożenia swojej pracy do Redakcji za pośrednictwem panelu dla autorów, który jest częścią elektronicznego systemu redakcyjnego Index Copernicus. Od 2020 roku cały proces redakcyjno-edytorski będzie prowadzony w formie elektronicznej – od złożenia manuskryptu poprzez jego recenzję, aż do publikacji artykułu. Ponadto nowa wersja on-line jest dostosowana do wyświetlania i przeglądania treści naukowych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone).


Numery drukowane czasopisma będą ukazywać się nadal z częstotliwością trzymiesięczną. Znaczącą zmianą jest wydawanie – od numeru 3/2019 – czasopisma w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i angielskim. Artykuły ukazujące się w Przeglądzie Policyjnym (w tym archiwalne) są dostępne w formule Open Access.


Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych publikacją wyników swojej pracy naukowej do publikacji w naszym czasopiśmie naukowym zgodnie z tematyką czasopisma. W celu złożenia pracy do Redakcji prosimy o skorzystanie z elektronicznego systemu składania manuskryptów pod adresem thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem czytelników oraz, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju czasopisma z korzyścią dla nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych.
Redakcja Czasopisma Naukowego
Przegląd Policyjny

  

 

 

 


DZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
SKLEP INTERNETOWY

http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/

 

 

 
© 2021 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de