wyszukiwarka

Herb Polski

 Kierująca zespołem
Joanna Krasińska

call tel. 47 733 59 81

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zakresu zadań Zespołu Ochrony Pracy należy w szczególności:

 • sporządzanie planów i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy sprawozdań oraz okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych;
 • uczestniczenie w komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz sporządzanie decyzji o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie i chorób zawodowych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także organizowanie i nadzorowanie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach wypadkowych funkcjonariuszy Policji;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z medycyną pracy dotyczącej badań profilaktycznych oraz koordynowanie ich terminowości;
 • przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla osób pełniących służbę i zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej turnusów antystresowych;
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szczepień ochronnych osób pełniących służbę i zatrudnionych na stanowiskach związanych z ekspozycją zawodową;
 • przygotowanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie medycyny pracy;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Zespołu Ochrony Pracy.