wyszukiwarka

Herb Polski

Do zadań Zespołu do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych należy w szczególności:

  • projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Uczelni;
  • koordynowanie prac związanych z realizacją przez Uczelnię Programu Erasmus+;
  • współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz uczelniami zrzeszonymi w konsorcjum KONSMUND w celu prawidłowej realizacji działań projektowych;
  • rozwijanie kontaktów z zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami i promocja Programu Erasmus+;
  • podejmowanie działań służących pozyskaniu przez Uczelnię funduszy pomocowych i koordynacja przedsięwzięć finansowanych z tych funduszy;
  • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelniz zakresu zadań Zespołu do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych.