wyszukiwarka

Herb Polski

Kierująca zespołem
Beata Ciszek

 call tel. 47 733 52 81

ikona fax fax: 47 733 53 54

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zadań Zespołu do spraw Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • prawidłowe przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich dokumentowanie;
 • sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych na dany rok;
 • prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień publicznych;
 • zbieranie, gromadzenie i opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych Uczelni;
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • proponowanie trybu postępowania i kryteriów oceny ofert we wnioskach o rozpoczęcie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach komisji przetargowych, w tym prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • udział w postępowaniach spornych, tj. dotyczących środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych;
 • sporządzenie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Zespołu do spraw Zamówień Publicznych.