wyszukiwarka

Herb Polski

Koordynator
kom. Marcin Kresiński

call tel. 47 733 53 94

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zakresu zadań Zespołu do spraw Prawnych należy w szczególności:

 • niesienie pomocy prawnej kierownictwu Uczelni poprzez:
  • wydawanie opinii prawnych i prowadzenie doradztwa prawnego,
  • oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Uczelni,
  • pełnienie zastępstwa prawnego komendanta-rektora przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi w zakresie posiadanych pełnomocnictw;
 • prowadzenie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z realizacją zadań Uczelni, udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Uczelni w związku z realizacją ich zadań;
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych organów Uczelni oraz opiniowanie umów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe Uczelni;
 • inicjowanie i dokonywanie oceny skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen na potrzeby komendanta-rektora;
 • inicjowanie zmian oraz dokonywanie oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uczelni w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
 • badanie zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania;
 • ocena prawidłowości dokonywanych w Uczelni czynności prawnych;
 • prowadzenie skorowidza przepisów prawnych wydanych w Uczelni oraz w zależności od występowania kategorii spraw prowadzenie rejestru spraw z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego, rejestru ugód pozasądowych, rejestru wydanych opinii.