Herb Polski Policja

Kierująca Zespołem

Mirosława Gęsicka


tel. MSWiA: 733 51 61

tel. miejski: (89) 621 51 61
 

Do zakresu zadań Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), medycyny pracy i ochrony przeciwpożarowej w Uczelni;
  2. udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych zaistniałych w Uczelni;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z analiz przyczyn i okoliczności wypadków;
  4. rozpatrywanie roszczeń pracowników związanych ze szczególnymi warunkami pracy (służby) oraz wypadkami w pracy (służbie);
  5. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  6. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych, w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisjach dokonujących oceny warunków pracy (służby);
  7. inicjowanie i rozwijanie na terenie Uczelni różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.