Herb Polski  Policja

 

 


tel. MSWiA: 733 51 61

tel. miejski: (89) 621 51 61
 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. sporządzanie planów i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy sprawozdań oraz okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju uczelni dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych;
 5. uczestniczenie w komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. udział w opracowywaniu wewnętrznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach;
 7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz sporządzanie decyzji o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie i chorób zawodowych;
 9. prowadzenie dokumentacji w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 12. udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach wypadkowych funkcjonariuszy Policji.