Herb Polski

p.o. Kierownik

podinsp. dr Beata Bekulard

Nr tel. 47 733 50 16

Nr tel. MSWiA 733 50 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Zakładu Edukacji Językowej należy w szczególności:

 • realizacja strategii Uczelni;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego centralnego w zakresie kursów językowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Policji i służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • doskonalenie językowe kadry Uczelni;
 • udział w postępowaniach kwalifikacyjnych i pracach komisji egzaminacyjnych na polecenie kierownictwa Uczelni;
 • udział w postępowaniach kwalifikacyjnych i pracach komisji egzaminacyjnych związanych z delegowaniem funkcjonariuszy Policji do instytucji zagranicznej i w kontyngencie policyjnym lub udziałem funkcjonariuszy Policji w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym organizowanych na terenie kraju;
 • przygotowanie zadań egzaminacyjnych i udział w komisjach egzaminacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, których celem jest stwierdzenie znajomości języka obcego;
 • prowadzenie egzaminów z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim;
 • dokonywanie przekładów i tłumaczeń;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, innymi służbami państwowymi, krajowymi uczelniami, instytucjami oraz organizacjami naukowymi i oświatowymi, a także organami administracji publicznej w zakresie doskonalenia umiejętności językowych;
 • realizacja usługi dydaktycznej w zakresie edukacji językowej na rzecz Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych oraz Instytutu Kształcenia Kadr;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań zakładu.