wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
Agnieszka Długołęcka

 call  tel. 47 733 51 73

ikona fax fax: 47 733 57 88

 e-mail  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Nadrzędnymi celami działalności Sekcji Żywnościowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych potraw.

Realizacja zamierzonych celów osiągana jest poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych, a także Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP.

W celu pozyskania niezbędnych produktów do przygotowania posiłków organizowane są przetargi. W trakcie ich przygotowania określane są szczegółowo wymagania w stosunku do poszczególnych produktów, dzieląc je na odpowiednie grupy asortymentowe. Przeprowadzone procedury przetargowe połączone z oceną jakości oferowanych produktów pozwalają na zakup artykułów spożywczych o wysokiej jakości odżywczej. Podział pracy w Sekcji Żywnościowej jest stabilny i ściśle określony, a wzorce działania są silnie sformalizowane.

 

 

Skutecznym narzędziem wspomagającym system zarządzania pracą Sekcji okazał się wdrożony w roku 2006 system HACCP, który został opracowany na zgodność z wymaganiami normy Duńskiej DS 3027 E : 2002. Dokumentację systemową poddano ocenie, którą przeprowadziła niezależna jednostka certyfikacyjna - Polska Izba Handlu Zagranicznego. Jej pomyślny wynik zaowocował przyznaniem Certyfikatu. System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie swym zakresem obejmuje wszystkie produkowane potrawy, począwszy od przyjęcia surowców poprzez realizowane etapy procesu produkcji i skończywszy na serwowaniu wyrobów gotowych.

 

Idąc naprzeciw wymaganiom prawnym, oraz dążąc do doskonalenia systemu w roku 2007 dokumentacja systemowa została dostosowana do nowego standardu PN - EN ISO 22 000 : 2006. W grudniu 2007 roku został przeprowadzony audit odnowieniowy, który zaskutkował przyznaniem Certyfikatu na zgodność z nową Normą, a co 3 lata przeprowadzany jest audit ponownej certyfikacji.

 

Analiza preferencji i satysfakcji pozwala przewidywać i wyprzedzać oczekiwania konsumentów. Opracowana i zatwierdzona prze Najwyższe Kierownictwo Polityka HACCP stanowi podwaliny całego systemu zarządzania gdyż zawiera najważniejsze zobowiązania odnośnie obszaru związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Aby powierzone zadania mogły być zrealizowane bezproblemowo Pani Kierownik Agnieszka Długołęcka ma do pomocy zespół osób składający się ze specjalistów oraz referentów.

Jednak bez przychylności Najwyższego Kierownictwa polegającej na zapewnieniu niezbędnych zasobów i środków utrzymanie zgodności oraz ciągły rozwój wdrożonego systemu HACCP byłby niemożliwy.

 

Do zadań Sekcji Żywnościowej należy w szczególności:

  • ustalanie potrzeb w zakresie żywienia;
  • przygotowywanie posiłków zgodnie z normami i wydawanie ich w określonych godzinach uprawnionym osobom;
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracji Uczelni w zakresie organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, doskonaleń zawodowych, kursów lub innych przedsięwzięć;
  • planowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki zaopatrzeniowej na rzecz jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uczelni z zakresu artykułów żywnościowych oraz sprzętu stołowo-kuchennego;
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Sekcji;
  • przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP);
  • przestrzeganie zasad systemu HACCP;
  • wystawianie faktur VAT za sprzedane towary, materiały i usługi;
  • ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych i terminowe rozliczanie się z wpłat z komórką administracji właściwą do spraw księgowości;
  • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Sekcji Żywnościowej.