Herb Polski  Policja

 

kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Transportu

  Agnieszka Rykowska

  tel. MSWiA: 733 51 84 

  tel. miejski: (89) 621 51 84

  fax: (89) 621 52 47

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

 

Do zadań Sekcji Zaopatrzenia i Transportu należy w szczególności:

 1. planowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki zaopatrzeniowej na rzecz jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uczelni z zakresu:
  1. uzbrojenia i amunicji;
  2. techniki specjalnej;
  3. remontów i konserwacji;
  4. zaopatrzenia medycznego;
  5. zaopatrzenia sportowo-szkoleniowego i kulturalno-oświatowego;
  6. transportu;
  7. sprzętu dydaktycznego i pomocy naukowych;
  8. sprzętu kwaterunkowego;
  9. umundurowania i higieny osobistej;
  10. materiałów biurowych;
 2. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Wydziału.
 3. realizowanie służb konwojowych i ich techniczne zabezpieczenie;
 4. zaopatrywanie Uczelni w pieczątki, pieczęcie i stemple służbowe oraz prowadzenie ich ewidencji;
 5. planowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej w Uczelni;
 6. przegląd, naprawa, konserwacja pojazdów, sprzętu i wyposażenia Uczelni;
 7. realizacja zadań transportowych w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Uczelnię;
 8. realizacja usług pralniczych i krawieckich na rzecz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych;
 9. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych i terminowe rozliczanie się z wpłat z komórką administracji właściwą do spraw księgowości;
 10. rejestrowanie i wyrejestrowywanie kas fiskalnych będących na stanie Uczelni w urzędzie skarbowym;
 11. wystawianie faktur VAT za sprzedane towary, materiały i usługi;
 12. prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki transportowej oraz powierzonego mienia w użytkowaniu;
 13. zapewnienie utrzymywania porządku na terenie Uczelni, w tym utrzymywania i pielęgnowania terenów zielonych;
 14. zapewnienie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego oraz przestrzeganie czystości i porządku w obiektach sportowych;
 15. utrzymanie w sprawności technicznej bieżącej obiektów, budowli i infrastruktury Uczelni wraz z instalacjami oraz urządzeniami i wyposażeniem;
 16. zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych studentom i słuchaczom;
 17. realizacja zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 18. prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 19. prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej kanclerza.