wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
kom. Joanna Boguszewska

 call tel. 47 733 51 62

ikona fax fax : 47 733 58 00  

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zadań Sekcji Księgowości należy w szczególności:

 • prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji w zakresie księgowości oraz rozliczanie kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Zasadami (Polityką) rachunkowości” Uczelni;
 • planowanie, sprawozdawczość i analizy wykonania budżetu oraz sporządzanie kalkulacji kosztów realizowanych zadań;
 • prowadzenie ewidencji głównej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzowanych stopniowo oraz jednorazowo), naliczenie ich amortyzacji i umorzenia;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie inwestycji;
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży;
 • obsługa kasowa Uczelni;
 • obsługa rachunków Uczelni przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej, w tym realizacja przelewów i zleceń zagranicznych;
 • kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • rozliczanie delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych);
 • ewidencja szkód;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT oraz VAT do urzędu skarbowego;
 • ewidencja zaliczek i ich rozliczanie;
 • prowadzenie obsługi finansowej funduszy specjalnych: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych, Funduszu Funduszu Stypendialnego, Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie windykacji należności od kontrahentów, a w przypadku braku wpłat przekazywanie dokumentacji z windykacji do radcy prawnego;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie wpłat studentów za świadczone usługi edukacyjne w porozumieniu z komórką administracji właściwą w sprawach organizacji studiów;
 • prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • zapewnienie zawarcia ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń
  w związku z posiadaniem mienia przez Uczelnię i zarządzaniem nieruchomościami;
 • archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z  zakresu zadań Sekcji Księgowości.