Herb Polski  Policja

Kierownik

Pardo Mariusz


tel. MSWiA : 733 52 59
tel. miejski : (89) 621 52 59
  

 

Do zadań Sekcji do spraw Kwatermistrzowskich należy w szczególności:

  1. koordynacja działań w zakresie przygotowania i organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, kursów i innych przedsięwzięć, w szczególności:
    a) opracowywanie projektów preliminarzy kosztów,
    b) zapewnienie zakwaterowania i zaprowiantowania uczestnikom przedsięwzięcia,
    c) zapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom przedsięwzięć;
  2. przyjmowanie i realizacja zamówień związanych z zakwaterowaniem osób na terenie Uczelni, jak też na terenie ośrodka Wałpusz;
  3. przestrzeganie czystości i porządku w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych, korytarzach, toaletach i klatkach schodowych będących w dyspozycji Sekcji oraz na terenie ośrodka Wałpusz.