Herb Polski

Kierownik

 Mariusz Pardo


call tel. MSWiA : 733 52 59
call tel. miejski : 47 733 52 59
  


Do zadań Sekcji do spraw Kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 • planowanie obłożenia bazy noclegowo-kwaterunkowej Uczelni z uwzględnieniem planu przedsięwzięć szkoleniowych Uczelni;
 • koordynacja działań w zakresie przygotowania i organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, w szczególności:
  • opracowywanie projektów preliminarzy kosztów,
  • zapewnienie uczestnikom zakwaterowania i zaprowiantowania,
  • zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych,
  • przygotowywanie i obsługa bufetów,
  • rozliczanie przedsięwzięć w oparciu o dostarczone zestawienia kosztów właściwych komórek administracji Uczelni;
 • realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem słuchaczy i studentów na terenie Uczelni;
 • przyjmowanie i realizacja zamówień związanych z zakwaterowaniem osób indywidualnych na terenie Uczelni;
 • realizacja zadań związanych ze sprzedażą miejsc noclegowych oraz pobytem gości w ośrodku Wałpusz, a w szczególności:
  • przyjmowanie rezerwacji,
  • meldowanie gości,
  • wynajem sprzętu turystycznego i wodnego,
  • rozliczanie sprzedaży;
 • realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem słuchaczy i studentów na terenie Domu Studenckiego oraz zadań związanych ze sprzedażą miejsc noclegowych oraz pobytem gości;
 • zapewnienie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego oraz przestrzeganie czystości i porządku w pomieszczeniach dydaktycznych, administracyjno-biurowych, pomocniczych, w pokojach mieszkalnych, korytarzach, toaletach i klatkach schodowych Uczelni, Ośrodka Wałpusz oraz Domu Studenckiego;
 • wystawianie faktur VAT za sprzedane towary, materiały i usługi;
 • ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych i terminowe rozliczanie się z wpłat z komórką administracji właściwą do spraw księgowości;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni
  z zakresu zadań Sekcji do spraw Kwatermistrzowskich.