Herb Polski  Policja

 p.o. Kierownik

 Karolina Stryjewska

  tel. MSWiA: 733 51 70

  fax. MSWiA: 733 54 29

  tel. miejski: (89) 621 5170

  fax: (89) 621 54 29

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Sekcji do spraw Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

 1. sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy obrocie nieruchomościami;
 2. prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki nieruchomościami;
 3. gospodarka nieruchomościami, w tym ustalanie wysokości opłat i należnych podatków, prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych;
 4. prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 5. prowadzenie gospodarki i dokumentacji urządzeń technicznych, w tym podlegających dozorowi technicznemu;
 6. administrowanie obiektami Uczelni;
 7. prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej;
 8. opracowywanie projektów planów dotyczących inwestycji, w tym wieloletnich oraz remontów obiektów Uczelni;
 9. koordynacja i monitorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych nieruchomości będących własnością Uczelni;
 10. przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej do realizacji inwestycji i remontów;
 11. realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych;
 12. sprawowanie funkcji inwestora bezpośredniego wraz z nadzorem inwestorskim;
 13. utrzymanie w sprawności technicznej bieżącej obiektów, budowli i infrastruktury Uczelni wraz z instalacjami oraz urządzeniami i wyposażeniem;
 14. zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 15. wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 16. zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 17. zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 18. przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 19. ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.