wyszukiwarka

Herb Polski

 Kierownik
Tomasz Didjurgeit 

 call  tel. 47 733 5170

ikona fax fax: 47 733 54 29

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zadań Sekcji do spraw Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy obrocie nieruchomościami;
 • prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki nieruchomościami;
 • gospodarka nieruchomościami, w tym ustalanie wysokości opłat i należnych podatków, prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 • prowadzenie gospodarki i dokumentacji urządzeń technicznych, w tym podlegających dozorowi technicznemu;
 • administrowanie obiektami Uczelni;
 • prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej;
 • opracowywanie projektów planów dotyczących inwestycji, w tym wieloletnich oraz remontów obiektów Uczelni;
 • koordynacja i monitorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych nieruchomości będących własnością Uczelni;
 • przygotowywanie dokumentacji formalnoprawnej do realizacji inwestycji i remontów;
 • realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sprawowanie funkcji inwestora bezpośredniego wraz z nadzorem inwestorskim;
 • utrzymanie w sprawności technicznej bieżącej obiektów, budowli i infrastruktury Uczelni wraz z instalacjami oraz urządzeniami i wyposażeniem;
 • zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Uczelni;
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych będących na stanie Sekcji do spraw Inwestycji i Remontów;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Sekcji do spraw Inwestycji i Remontów.