Herb Polski  Policja

Kierownik

Arleta Stefanowicz-Szydlik

tel. MSWiA: 733 56 71

tel. miejski: (89) 621 56 71

fax: (89) 621 50 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Rektoratu należy:

1) obsługa organizacyjno-administracyjna senatu oraz weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przedłożonych uchwał senatu. Wymogiem formalnym jest zaopiniowanie projektu uchwały pod względem merytorycznym oraz formalnoprawnym, a także formalno-finansowym w przypadku regulacji materii wywołującej skutki finansowe;
2) koordynowanie działań związanych z obejmowaniem patronatu przez komendanta-rektora nad inicjatywami z zewnątrz Uczelni;
3) prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora i prorektora do spraw studenckich;
4) organizowanie narad i odpraw służbowych;
5) zaopatrywanie Uczelni w materiały promocyjne oraz prowadzenie ich ewidencji i dystrybucji;
6) realizowanie zadań związanych z rejestracją uczelnianych organizacji studenckich i prowadzenie rejestru tych organizacji;
7) ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Uczelni oraz wysyłanej z Uczelni pocztą specjalną, cywilną oraz elektroniczną;
8) organizowanie przedsięwzięć krajowych o charakterze międzynarodowym z udziałem komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora;
9) organizowanie i obsługa kontaktów zagranicznych komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora;
10) organizowanie i koordynowanie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni;
11) obsługa prasowa komendanta-rektora, w tym informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta-rektora oraz inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Uczelnię — promocja Uczelni;
12) przygotowywanie decyzji w drugiej instancji w sprawach odwoławczych studentów oraz prowadzenie rejestru tych decyzji;
13) przygotowywanie zleconych przez komendanta-rektora umów i porozumień z uczelniami i innymi podmiotami zewnętrznymi;
14) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zasobów archiwalnych Uczelni;
15) załatwianie skarg i wniosków;
16) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw komendanta-rektora.