wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
Arleta Stefanowicz-Szydlik

 call tel. 47 733 56 71 

ikona fax fax: 47 733 50 57

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań Rektoratu należy w szczególności:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna Senatu oraz weryfikacja spełnienia wymagań formalnych przedkładanych projektów uchwał Senatu; wymogiem formalnym jest zaopiniowanie projektu uchwały pod względem merytorycznym oraz formalnoprawnym, a także formalnofinansowym w przypadku regulacji materii wywołującej skutki finansowe;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Kolegium Uczelni oraz weryfikacja spełnienia wymagań formalnych przedkładanych projektów uchwał Kolegium Uczelni; wymogiem formalnym jest zaopiniowanie projektu uchwały pod względem merytorycznym oraz formalnoprawnym, a także formalnofinansowym w przypadku regulacji materii wywołującej skutki finansowe;
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi w Uczelni postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 • obsługa administracyjna komisji dokonującej czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora i komisji habilitacyjnej;
 • obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich;
 • koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z organizacją ogólnouczelnianych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych;
 • koordynowanie działań związanych z obejmowaniem przez komendanta-rektora patronatu nad inicjatywami podmiotów zewnętrznych;
 • prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza i Zespołu do spraw Prawnych;
 • organizowanie narad i odpraw służbowych oraz ich protokołowanie;
 • prowadzenie wykazu uczelnianych organizacji studenckich i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć komendanta-rektora, związanych z ich funkcjonowaniem;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Uczelni, w tym ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Uczelni oraz wysyłanej z Uczelni;
 • przygotowywanie rozkazów dziennych komendanta-rektora;
 • przygotowywanie korespondencji kurtuazyjnej komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora i kanclerza;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw komendanta-rektora;
 • wprowadzanie do repozytorium plików Uczelni wszystkich aktów prawnych wydanych przez komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni oraz prowadzenie ich rejestrów;
 • prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji krajowych kadrze Uczelni;
 • przygotowywanie zleconych przez komendanta-rektora umów i porozumień z uczelniami i innymi podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie ich rejestru;
 • organizowanie zadań związanych z udziałem komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora i kanclerza w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych;
 • organizowanie i obsługa kontaktów krajowych i zagranicznych, w tym organizowanie w Uczelni wizyt krajowych i zagranicznych gości komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora i kanclerza;
 • organizowanie służbowych wyjazdów zagranicznych kadry Uczelni;
 • obsługa skrzynki Uczelni na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • obsługa techniczna Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • prowadzenie profilu Uczelni na portalu rządowym Otwarte Dane;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Rektoratu.