Herb Polski

Kierownik Rektoratu

Arleta Stefanowicz-Szydlik

call tel. MSWiA: 733 56 71tel: 47 733 56 71 fax: 47 733 50 57

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań Rektoratu należy w szczególności:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna Senatu oraz weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przedkładanych projektów uchwał senatu; wymogiem formalnym jest zaopiniowanie projektu uchwały pod względem merytorycznym oraz formalnoprawnym, a także formalno-finansowym w przypadku regulacji materii wywołującej skutki finansowe;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Kolegium Uczelni oraz weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przedkładanych projektów uchwał Kolegium Uczelni; wymogiem formalnym jest zaopiniowanie projektu uchwały pod względem merytorycznym oraz formalnoprawnym, a także formalno-finansowym w przypadku regulacji materii wywołującej skutki finansowe;
 • obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich;
 • koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z organizacją ogólnouczelnianych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych;
 • koordynowanie działań związanych z obejmowaniem przez komendanta-rektora patronatu nad inicjatywami podmiotów zewnętrznych;
 • prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora;
 • organizowanie narad i odpraw służbowych oraz ich protokołowanie;
 • zaopatrywanie Uczelni w materiały promocyjne oraz prowadzenie ich ewidencji i dystrybucji;
 • rejestracja uczelnianych organizacji studenckich i prowadzenie rejestru tych organizacji;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Uczelni, w tym ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Uczelni oraz wysyłanej z Uczelni;
 • przygotowywanie rozkazów dziennych komendanta-rektora;
 • przygotowywanie korespondencji kurtuazyjnej komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw komendanta-rektora;
 • wprowadzanie do repozytorium plików Uczelni wszystkich aktów prawnych wydanych przez komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni oraz prowadzenie ich rejestrów;
 • prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji krajowych kadrze Uczelni;
 • przygotowywanie zleconych przez komendanta-rektora umów i porozumień z uczelniami i innymi podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie ich rejestru;
 • organizowanie zadań związanych z udziałem komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych;
 • organizowanie i obsługa kontaktów krajowych i zagranicznych, w tym organizowanie w Uczelni wizyt krajowych i zagranicznych gości komendanta-rektora oraz zastępcy komendanta-prorektora;
 • organizowanie służbowych wyjazdów zagranicznych kadry Uczelni;
 • prowadzenie strony internetowej Uczelni, strony podmiotowej Uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej oraz fanpage’a Uczelni na Facebooku, w tym informowanie za ich pośrednictwem o działaniach podejmowanych przez komendanta-rektora oraz inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Uczelnię — promocja Uczelni;
 • wprowadzanie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on danych o Uczelni mieszczących się w zakresie zadań Rektoratu;
 • obsługa skrzynki Uczelni na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • obsługa techniczna Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • prowadzenie profilu Uczelni na portalu rządowym Otwarte Dane;
 • załatwianie skarg, wniosków i petycji;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Rektoratu.