Herb Polski  Policja

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski

Insp. dr hab. Marek FAŁDOWSKI urodził się w 1971 r. w Siedlcach. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003 r.) oraz Akademii Podlaskiej w  Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.W 2011 r. ukończył Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego a w 2015 r. – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki kryminologicznej: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W roku 2019 uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby kolejno wspinał się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Był m.in. Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego w Węgrowie, następnie Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji ds. Kryminalnych w Siedlcach. Od 17 stycznia 2007 r. – Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach. Z dniem 11 lutego 2017 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast z dniem 11 października 2018 r. jako Komendant-Rektor zaliczony również do grupy stanowisk badawczo-dydaktycznych Uczelni – stanowisko profesor WSPol. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym Policji oraz członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

tel. +48 89 621 51 00
fax. +48 89 621 5675
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.