wyszukiwarka

Herb Polski

Dyrektor
mł. insp. dr Ewa Kuczyńska

call tel: 47 733 58 40

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ikona strony www strona www: https://www.wspol.edu.pl/ibir


Do zadań Instytutu Koordynacji Badań należy w szczególności:

 • zarządzanie na poziomie strategicznym projektami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach Komitetów Sterujących lub innych organów przyjmujących ich zadania;
 • udział w identyfikacji i pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych;
 • uczestniczenie w inicjowaniu i koordynowaniu udziału Uczelni i jej pracowników w międzynarodowych programach/projektach badawczych oraz innych przedsięwzięciach służących rozwojowi Uczelni;
 • koordynowanie i udział we wspieraniu rozwoju naukowego Uczelni poprzez poszukiwanie programów, inicjatyw służących rozwojowi młodych oraz doświadczonych naukowców;
 • nadzór nad koordynowaniem inicjowania współpracy z uczelniami, jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi celem realizacji wspólnych przedsięwzięć, badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych w szczególności na rozwój i innowacje na rzecz formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • nadzór i udział w koordynowaniu działań związanych z finansowaniem obszarów wynikających z działalności statutowej Uczelni w zakresie badań naukowych, utrzymania potencjału naukowego Uczelni, działalności wspomagającej badania.
 • nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych na aparaturę naukowo-badawczą oraz infrastrukturę informatyczną na potrzeby realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 • koordynowanie utrzymywania stałych kontaktów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za realizację konkursów;
 • nadzór nad udzielaną pomocą w upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych kierownikom projektów i ich wykonawcom;
 • nadzór nad generowaniem wniosków aplikacyjnych, w tym w systemach informatycznych;
 • nadzór nad udzielaną pomocą w rozwoju nowych kierunków prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni;
 • nadzór i udział w prowadzeniu działalności informacyjnej na temat realizacji badań naukowych i prac rozwojowych i możliwości ich finansowania oraz przedsięwzięć Uczelni;
 • nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości z realizacji badań naukowych i prac rozwojowych Uczelni oraz wykorzystania środków pomocowych;
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, przedsięwzięć Uczelni finansowanych/współfinansowanych z funduszy pomocowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących wskazanego zakresu;
 • nadzór nad reprezentowaniem Uczelni w ramach profesjonalnych sieci, platform badawczych, organizacji i gremiów służących propagowaniu rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozyskiwaniu funduszy pomocowych przez Uczelnię;
 • nadzorowanie upowszechniania informacji o naborach do baz ekspertów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz oceny projektów;
 • nadzór nad prowadzeniem rejestru dóbr własności intelektualnej i przemysłowej Uczelni;
 • Nadzór nad poszukiwaniem środków finansowych w zakresie komercjalizacji i wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • nadzór nad upowszechnianiem wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publicystycznej, w tym realizacja zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Instytut;
 • nadzór nad wykonywaniem innych zadań Instytutu Koordynacji Badań.