wyszukiwarka

Herb Polski

Dziekan
mł. insp. dr Agnieszka Choromańska

 call tel. 47 733 56 56

ikona fax fax. 47 733 54 65

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych jest jednostką organizacyjną w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni, kierowaną przez Dziekana, który realizuje w szczególności zadania:

 • prowadzenie szkoleń zawodowych dla policjantów, od których ukończenia jest uzależnione nabycie kwalifikacji zawodowych podstawowych lub wyższych;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Policji;
 • udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych Policji lub komórek tych jednostek;
 • doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji;
 • prowadzenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;
 • prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
 • kształcenie i promowanie kadr Uczelni;
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  • procesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  • kształceniu,
  • prowadzeniu działalności naukowej;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy.