Herb Polski  Policja

Kierownik Działu

mł. insp. Iwona Drach

tel. MSWiA: 733 51 02

tel. miejski: (89) 621 51 02

fax: (89) 621 54 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Został powołany 1 października 1997 r. Do tego czasu funkcjonowały dwa oddzielne ogniwa organizacyjne: Wydział Wydawnictw i Sekcja Poligrafii.


Zadaniem Działu Wydawnictw i Poligrafii WSPol jest świadczenie Wyższej Szkole Policji usług poligraficznych, takich jak:
- drukowanie materiałów dydaktycznych, prac naukowo-badawczych,
- drukowanie periodyków: Przegląd Policyjny i Policja.
- przygotowanie materiałów okolicznościowych związanych z imprezami organizowanymi przez WSPol,
- drukowanie akcydensów,
- kolportowanie gotowych wyrobów,
- wykonywanie zamówień zewnętrznych,
- drukowanie formularzy policyjnych.

Sprzedaż prowadzi:
Dział Wydawnictw i Poligrafii WSPol
12-100 Szczytno 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,
tel. (89) 621 53 85,
po liniach MSWiA: 745 5385

W sprzedaży bezpośredniej w punkcie sprzedaży Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSPol. w Szczytnie,
W sprzedaży wysyłkowej po otrzymaniu zamówienia, z NIP zamawiającego i upoważnieniem do wysłania faktury bez podpisu odbiorcy (wysyłka za zaliczeniem pocztowym).

UWAGA: jednostki MSW mogą otrzymać publikacje pocztą specjalną po przesłaniu zamówienia wraz z kserokopią dowodu przelewu.

 

Do zadań Działu Wydawnictw i Poligrafii należy w szczególności:

 1. przyjmowanie materiałów do publikacji ujętych w rocznym planie wydawniczym;
 2. przekazywanie materiałów do recenzji wydawniczych i naukowych;
 3. zlecanie tłumaczeń tekstów do publikacji;
 4. dokonywanie redakcji materiałów, ich korekty, składu, łamania oraz druku i oprawy;
 5. prowadzenie dokumentacji postępów prac wydawniczych;
 6. nadawanie publikacjom numeru ISBN, ISSN, eISBN;
 7. przyjmowanie zamówień na wykonanie akcydensów na potrzeby Uczelni oraz prowadzenie ich ewidencji;
 8. przyjmowanie zleceń od podmiotów zewnętrznych na odpłatne wykonanie usług wydawniczych i poligraficznych;
 9. dokonywanie zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności wydawniczej i poligraficznej;
 10. sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji;
 11. opracowywanie kart finansowych publikacji i akcydensów;
 12. sporządzanie zestawień i rozliczeń materiałów zużytych do produkcji;
 13. prowadzenie działalności reklamowej wydawnictwa Uczelni;
 14. opracowywanie rozdzielników publikacji;
 15. prowadzenie dystrybucji publikacji w szczególności przez organizowanie ich sprzedaży;
 16. dokonywanie wyceny publikacji i akcydensów na podstawie zestawienia kosztów;
 17. sporządzanie umów na wykonanie usług związanych z działalnością wydawniczą i poligraficzną Uczelni;
 18. realizacja zamówień składanych przez jednostki organizacyjne Policji, w szczególności dotyczących wykonania druków formularzy policyjnych;
 19. sporządzanie informacji dotyczącej wielkości wyprodukowanych i przekazanych nieodpłatnie do jednostek organizacyjnych Policji druków formularzy policyjnych oraz innych akcydensów i publikacji;
 20. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Wydziału.