wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
nadkom. Grzegorz Sieńczewski

 call tel. 47 733 51 02

ikona fax fax. 47 733 54 48

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadaniem Działu Wydawnictw i Poligrafii WSPol jest świadczenie Wyższej Szkole Policji usług poligraficznych, takich jak:
- drukowanie materiałów dydaktycznych, prac naukowo-badawczych,
- drukowanie periodyków: Przegląd Policyjny i Policja.
- przygotowanie materiałów okolicznościowych związanych z imprezami organizowanymi przez WSPol,
- drukowanie akcydensów,
- kolportowanie gotowych wyrobów,
- wykonywanie zamówień zewnętrznych,
- drukowanie formularzy policyjnych.

Sprzedaż prowadzi:
Dział Wydawnictw i Poligrafii WSPol
12-100 Szczytno 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,
tel. 47 733 53 85

W sprzedaży bezpośredniej w punkcie sprzedaży Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSPol. w Szczytnie,
W sprzedaży wysyłkowej po otrzymaniu zamówienia, z NIP zamawiającego i upoważnieniem do wysłania faktury bez podpisu odbiorcy (wysyłka za zaliczeniem pocztowym).

UWAGA: jednostki MSWiA mogą otrzymać publikacje pocztą specjalną po przesłaniu zamówienia wraz z kserokopią dowodu przelewu.

 

Do zadań Działu Wydawnictw i Poligrafii należy w szczególności:

 • przyjmowanie materiałów do publikacji;
 • przekazywanie materiałów do recenzji wydawniczych i naukowych;
 • zlecanie tłumaczeń tekstów do publikacji;
 • dokonywanie redakcji materiałów, ich korekty, składu, łamania oraz druku i oprawy;
 • prowadzenie dokumentacji postępów prac wydawniczych;
 • nadawanie publikacjom numeru ISBN, ISSN, eISBN;
 • przyjmowanie zamówień na wykonanie akcydensów na potrzeby Uczelni oraz prowadzenie ich ewidencji;
 • przyjmowanie zleceń od podmiotów zewnętrznych na odpłatne wykonanie usług wydawniczychi poligraficznych;
 • dokonywanie zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności wydawniczeji poligraficznej;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji;
 • opracowywanie kart finansowych publikacji i akcydensów;
 • sporządzanie zestawień i rozliczeń materiałów zużytych do produkcji;
 • prowadzenie działalności reklamowej wydawnictwa Uczelni;
 • opracowywanie rozdzielników publikacji;
 • prowadzenie dystrybucji publikacji w szczególności przez organizowanie ich sprzedaży, w tym sprzedaży elektronicznej;
 • dokonywanie wyceny publikacji i akcydensów na podstawie zestawienia kosztów;
 • wystawianie faktur VAT za sprzedane towary, materiały i usługi;
 • ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych i terminowe rozliczanie się z wpłat z komórką administracji właściwą do spraw księgowości;
 • sporządzanie umów na wykonanie usług związanych z działalnością wydawniczą i poligraficzną Uczelni;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Działu;
 • obsługa administracyjna Rady Wydawniczej;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelniz zakresu zadań Działu Wydawnictw i Poligrafii.