Herb Polski  Policja

Kierownik Działu

nadkom. Monika Kupniewska

call tel. MSWiA: 733 51 55 tel.: 89 621 51 55 fax.: 89 621 50 95

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu zadań Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów przedsięwzięć szkoleniowych podejmowanych w Uczelni;
 2. organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na szkolenia i doskonalenia zawodowe;
 3. koordynacja wykorzystania miejsc szkoleniowych w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 4. ewidencjonowanie i dokumentowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego realizowanego w Uczelni;
 5. koordynowanie angażowania w proces dydaktyczny Uczelni wykładowców stowarzyszonych;
 6. opracowywanie pakietów egzaminacyjnych na potrzeby Uczelni, egzaminu oficerskiego oraz testu wiedzy przeprowadzanego w ramach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także propozycji pakietów egzaminacyjnych organizowanych centralnie;
 7. inicjowanie i pomoc przy organizacji doskonalenia nauczycieli policyjnych;
 8. opracowywanie projektów programów szkolenia i programów nauczania w ramach doskonalenia zawodowego w Policji;
 9. koordynacja działań w zakresie pomiaru efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji;
 10. opracowywanie i doskonalenie narzędzi wykorzystywanych do:a) identyfikowania potrzeb szkoleniowych w aspekcie osobowym oraz merytorycznym,b) monitorowania procesu dydaktycznego w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 11. wypracowanie procedur i narzędzi służących usprawnianiu systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 12. implementacja wniosków oraz propozycji rozwiązań przekazywanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w celu doskonalenia systemu szkolnictwa policyjnego;
 13. opracowywanie analiz i sprawozdań z obszaru działalności szkoleniowej Policji w zakresie realizowanych zadań;
 14. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracji Uczelni w zakresie organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, doskonaleń zawodowych, kursów lub innych przedsięwzięć;
 15. prowadzenie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji — testu wiedzy i testu sprawności fizycznej;
 16. prowadzenie obsługi kadrowej słuchaczy szkoleń zawodowych i słuchaczy doskonalenia zawodowego;
 17. opracowywanie rozkładów zajęć dydaktycznych Uczelni.