Herb Polski

Kierownik Działu

nadkom. Monika Kupniewska

call tel. MSWiA: 733 51 55 tel. 47 733 51 55 fax. 47 733 50 95

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu zadań Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego należy w szczególności:

 • opracowywanie planów przedsięwzięć szkoleniowych podejmowanych w Uczelni;
 • organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na szkolenia i doskonalenia zawodowe;
 • koordynacja wykorzystania miejsc szkoleniowych w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego realizowanego w Uczelni;
 • koordynowanie prac związanych z mianowaniem na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji;
 • koordynowanie angażowania w proces dydaktyczny Uczelni wykładowców stowarzyszonych;
 • opracowywanie pakietów egzaminacyjnych na potrzeby Uczelni, egzaminu oficerskiego, szkolenia zawodowego podstawowego, postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych oraz testu wiedzy przeprowadzanego w ramach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także propozycji pakietów egzaminacyjnych na przedsięwzięcia organizowane centralnie;
 • opracowywanie projektów programów szkolenia i programów nauczania w ramach doskonalenia zawodowego w Policji;
 • koordynacja działań w zakresie pomiaru efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji;
 • opracowywanie i doskonalenie narzędzi wykorzystywanych do:
 • identyfikowania potrzeb szkoleniowych w aspekcie osobowym oraz merytorycznym,
 • monitorowania procesu dydaktycznego w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • wypracowanie procedur i narzędzi służących usprawnianiu systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • implementacja wniosków oraz propozycji rozwiązań przekazywanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w celu doskonalenia systemu szkolnictwa policyjnego;
 • opracowywanie analiz i sprawozdań z obszaru działalności szkoleniowej Policji w zakresie realizowanych zadań;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracji Uczelni w zakresie organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, doskonaleń zawodowych, kursów lub innych przedsięwzięć;
 • prowadzenie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji — testu wiedzy i testu sprawności fizycznej;
 • prowadzenie obsługi kadrowej słuchaczy szkoleń zawodowych i słuchaczy doskonalenia zawodowego;
 • opracowywanie rozkładów zajęć dydaktycznych Uczelni;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego.