wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska

 call tel. 47 733 5214

ikona fax fax: 47 733 5483

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Tajna

 call tel. 47 733 51 31


Do zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w stosunku do policjantów, pracowników cywilnych oraz kandydatów do pracy w Uczelni;
 • prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Uczelni;
 • udostępnianie i ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi;
 • ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;
 • rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 • koordynowanie, opracowywanie, aktualizowanie i doskonalenie systemu alarmowania Uczelni;
 • przygotowywanie dokumentacji planistycznej komendanta-rektora do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych w państwie;
 • realizacja w ramach doskonalenia lokalnego szkoleń z zakresu przygotowań obronnych w Policji oraz wybranych problemów obronności państwa dla kadry i pracowników Uczelni;
 • prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Uczelni;
 • koordynowanie całości przygotowań obronnych w Uczelni oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi innych jednostek Policji i podmiotami pozapolicyjnymi właściwymi w sprawach przygotowań obronnych;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych;
 • prowadzenie archiwum Uczelni, w którym w szczególności:
  • gromadzi się zbiory Uczelni,
  • gromadzi się, przechowuje, porządkuje, ewidencjonuje i opracowuje zasoby archiwalne Uczelni;
  • brakuje się dokumentację niearchiwalną u uprawnionych w tym zakresie podmiotów;
  • prowadzi się kwerendę zasobów archiwalnych;
  • udostępnia materiały archiwalne osobom i jednostkom posiadającym stosowne upoważnienie;
  • przygotowuje się analizy, stanowiska i dokumentację na podstawie posiadanych zasobów archiwalnych;
  • wykonuje się uwierzytelnione odpisy posiadanej dokumentacji w ramach zasobów archiwalnych;
  • prowadzi się profilaktykę oraz konserwację zasobu archiwalnego;
  • prowadzi się ewidencję pomiarów temperatury oraz wilgotności w magazynach archiwum;
  • przeprowadza się skontrum zasobu archiwalnego zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach prawa.