Herb Polski  Policja

Kierownik Działu Łączności i Obsługi Informatycznej 

mł. insp. Adam Boguszewski   

tel. MSWiA: 733 51 65

tel. miejski: (89) 621 51 65

fax: (89) 621 51 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Działu Łączności i Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej Uczelni;
 2. zapewnienie łączności telekopiowej po łączach wydzielonych;
 3. zapewnienie łączności radiowej UKF do celów dydaktycznych i dowodzenia;
 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów i urządzeń informatycznych Uczelni poprzez:
  1. administrowanie systemami informatycznymi na potrzeby Uczelni,
  2. utrzymanie, serwis i aktualizację strony internetowej i intranetowej Uczelni,
  3. utrzymanie i serwis platformy e-learning,
  4. utrzymanie i serwis serwerów pocztowych;
 5. instalowanie, konserwacja i naprawa eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki;
 6. rozbudowa, eksploatacja i konserwacja miejscowej teleinformatycznej sieci kablowej;
 7. planowanie dostaw sprzętu łączności i informatyki niezbędnego do eksploatacji, modernizacji i rozbudowy systemów;
 8. zabezpieczenie nagłośnienia imprez masowych organizowanych przez Uczelnię;
 9. serwis urządzeń audiowizualnych;
 10. utrzymanie i konserwacja systemów monitoringu TV Uczelni;
 11. serwis i utrzymanie systemu kontroli dostępu na teren Uczelni;
 12. opracowanie założeń projektowych na budowę, rozbudowę i modernizację systemów łączności i informatyki oraz opiniowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie;
 13. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej oraz materiałowej związanej z eksploatacją, konserwacją i naprawami urządzeń i systemów łączności i informatyki;
 14. planowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki zaopatrzeniowej sprzętu informatycznego i łączności w Uczelni;
 15. sprawowanie nadzoru nad sposobami wykorzystania sprzętu informatycznego i łączności Uczelni;
 16. dokonywanie okresowej kontroli sprawności sprzętu informatycznego i jego konserwacja;
 17. wytwarzanie pomocy dydaktycznych w postaci filmów i pokazów multimedialnych;
 18. prowadzenie filmoteki i dystrybucja filmów dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Policji;
 19. zapewnienie oprawy plastycznej konferencji, seminariów, promocji, zawodów sportowych i innych przedsięwzięć;
 20. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej Uczelni, polegającej w szczególności na:
  1. organizowaniu wystaw w galerii sztuki domu kultury Uczelni,
  2. wspomaganiu realizacji działalności kół zainteresowań,
  3. realizacji projekcji filmowych w domu kultury Uczelni;
 21. administrowanie, tworzenie i zarządzanie platformą i szkoleniami elektronicznymi w ramach Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania w Policji oraz systemu zdalnej edukacji w Uczelni;
 22. wdrażanie w porozumieniu z komórkami administracji Uczelni teleinformatycznych systemów zarządzania wiedzą;
 23. zapewnienie bieżącej obsługi i wyposażenia sal dydaktycznych;
 24. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Wydziału.
 25. koordynacja prac związanych z opracowywaniem procedur funkcjonowania i wykorzystania Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania w Policji;
 26. tworzenie, nadzór nad działaniem oraz aktualizacja systemów informatycznych wspomagających proces kształcenia w Uczelni.