wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
mł. insp. Adam Boguszewski   

 call  tel. 47 733 51 65

ikona fax  fax: 47 733 51 51

 e-mail  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zadań Działu Łączności i Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

 • zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej Uczelni;
 • zapewnienie łączności telekopiowej po łączach wydzielonych;
 • zapewnienie łączności radiowej UKF do celów dydaktycznych i dowodzenia;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów i urządzeń informatycznych Uczelni poprzez:
  • administrowanie systemami informatycznymi na potrzeby Uczelni,
  • utrzymanie, serwis i aktualizację stron internetowych i strony intranetowej Uczelni,
  • utrzymanie i serwis platformy e-learning,
  • utrzymanie i serwis serwerów pocztowych,
  • utrzymanie i serwis platformy Wirtualna Uczelnia oraz Bazus,
  • utrzymanie i serwis strony podmiotowej Uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • instalowanie, konserwacja i naprawa eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki;
 • rozbudowa, eksploatacja i konserwacja miejscowej teleinformatycznej sieci kablowej;
 • planowanie dostaw sprzętu łączności i informatyki niezbędnego do eksploatacji, modernizacji rozbudowy systemów;
 • zabezpieczenie nagłośnienia imprez masowych organizowanych przez Uczelnię;
 • zapewnienie obsługi technicznej podczas ogólnouczelnianych przedsięwzięć, w tym narad, odpraw, uroczystości, konferencji, seminariów, promocji oficerskiej, zawodów sportowych oraz pozostałych wydarzeń realizowanych w Uczelni;
 • serwis urządzeń audiowizualnych;
 • utrzymanie, obsługa i konserwacja systemów monitoringu TV Uczelni;
 • serwis i utrzymanie systemu kontroli dostępu na terenie Uczelni;
 • bieżąca analiza i dostosowywanie serwisów internetowych Uczelni do wymagań i przepisów prawa w zakresie dostępności tych serwisów dla osób z niepełnosprawnościami;
 • opracowanie założeń projektowych na budowę, rozbudowę i modernizację systemów łączności i informatyki oraz opiniowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie;
 • prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej oraz materiałowej związanej z eksploatacją, konserwacją i naprawami urządzeń i systemów łączności i informatyki;
 • planowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki zaopatrzeniowej sprzętu informatycznego mi łączności w Uczelni;
 • sprawowanie nadzoru nad sposobami wykorzystania sprzętu informatycznego i łączności Uczelni;
 • dokonywanie okresowej kontroli sprawności sprzętu informatycznego i jego konserwacja;
 • wytwarzanie pomocy dydaktycznych w postaci filmów i pokazów multimedialnych;
 • prowadzenie filmoteki i dystrybucja filmów dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Policji;
 • zapewnienie oprawy plastycznej podczas ogólnouczelnianych przedsięwzięć, w tym narad, odpraw, uroczystości, konferencji, seminariów, promocji oficerskiej, zawodów sportowych oraz pozostałych wydarzeń realizowanych w Uczelni;
 • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej Uczelni, polegającej w szczególności na:
  • organizowaniu wystaw w galerii sztuki domu kultury Uczelni,
  • wspomaganiu realizacji działalności kół zainteresowań;
 • administrowanie, tworzenie i zarządzanie platformą i szkoleniami elektronicznymi w ramach Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania w Policji oraz systemu zdalnej edukacji w Uczelni;
 • administrowanie, serwis i obsługa techniczna w ramach Systemu Wspomagania Obsługi Policji w Policji i jego podsystemów wdrożonych w Uczelni;
 • wdrażanie w porozumieniu z komórkami administracji Uczelni teleinformatycznych systemów zarządzania wiedzą;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w gospodarce materiałowej oraz gospodarki magazynowej Działu;
 • tworzenie, nadzór nad działaniem oraz — w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych i komórek administracji — aktualizacja systemów informatycznych wspomagających proces kształcenia w Uczelni;
 • wystawianie faktur VAT za sprzedane towary, materiały i usługi;
 • ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych i terminowe rozliczanie się z wpłat z komórką administracji właściwą do spraw księgowości;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Działu Łączności i Obsługi Informatycznej.