Herb Polski  Policja

Kierownik Działu Kadr

mł. insp. Sylwester Karwowski

tel. MSWiA: 733 51 60

tel. miejski: (89) 621 51 60

fax: (89) 621 52 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zakresu zadań Działu Kadr należy w szczególności:

 1. realizowanie polityki kadrowej komendanta-rektora;
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących stosunku służbowego policjantów;
 3. prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Uczelni;
 4. prowadzenie etatu Uczelni i przygotowywanie wniosków dotyczących zmian struktury organizacyjno-etatowej;
 5. prowadzenie ewidencji danych kadrowych ze szczegółowością dostosowaną do wymagań przyjętego w Uczelni systemu finansowo-księgowego;
 6. opracowywanie analiz i sprawozdań etatowo-kadrowych;
 7. potwierdzanie treści pieczątek, pieczęci i stempli służbowych zamawianych przez inne jednostki organizacyjne i komórki administracji Uczelni;
 8. przygotowanie danych dla Komendy Głównej Policji niezbędnych do sporządzania rocznych planów szkoleniowych;
 9. realizowanie spraw z zakresu przygotowania kadrowo-mobilizacyjnego Uczelni na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i obsady kadrowej;
 10. wydawanie dokumentów służbowych;
 11. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie kierowania osób bezrobotnych do odbywania stażu w Uczelni;
 12. prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi przez komendanta-rektora i innych upoważnionych pracowników Uczelni;
 13. obsługa programu „Płatnik” w zakresie zgłaszania, wyrejestrowania i zmiany danych w dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników Uczelni, w tym także osób realizujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych;
 14. realizacja porozumień i umów w zakresie organizacji praktyk zawodowych odbywanych w Uczelni w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych i komórek administracji;
 15. prowadzenie  dokumentacji związanej z medycyną pracy: badań profilaktycznych, refundacji okularów korygujących wzrok, komisji lekarskich, turnusów antystresowych i szczepień ochronnych;
 16. przygotowanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie medycyny pracy.