wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
mł. insp. Iwona Drach

 call tel. 47 733 51 60

ikona fax fax: 47 733 52 38

 e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zakresu zadań Działu Kadr należy w szczególności:

 • realizowanie polityki kadrowej komendanta-rektora;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących stosunku służbowego policjantów;
 • prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Uczelni;
 • prowadzenie etatu Uczelni i przygotowywanie wniosków dotyczących zmian struktury organizacyjno-etatowej;
 • prowadzenie ewidencji danych kadrowych ze szczegółowością dostosowaną do wymagań przyjętego w Uczelni systemu finansowo-księgowego;
 • opracowywanie analiz i sprawozdań etatowo-kadrowych;
 • potwierdzanie treści pieczątek, pieczęci i stempli służbowych zamawianych przez inne jednostki organizacyjne i komórki administracji Uczelni;
 • przygotowanie danych dla Komendy Głównej Policji niezbędnych do sporządzania rocznych planów szkoleniowych;
 • realizowanie spraw z zakresu przygotowania kadrowo-mobilizacyjnego Uczelni na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i obsady kadrowej;
 • wydawanie dokumentów służbowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie kierowania osób bezrobotnych do odbywania stażu w Uczelni;
 • prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi przez komendanta-rektora i innych upoważnionych pracowników Uczelni;
 • obsługa programu „Płatnik” w zakresie zgłaszania, wyrejestrowania i zmiany danych w dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników Uczelni, w tym także osób realizujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych;
 • realizacja porozumień i umów w zakresie organizacji praktyk zawodowych odbywanych w Uczelni w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych i komórek administracji;
 • koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Działu Kadr.