Herb Polski

Przewodniczący Senatu: insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor

insp. dr Andrzej Żyliński - Zastępca Komendanta-Prorektor

 

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

dr hab. Adam Hołub

dr hab. Andrzej Kozłowski 

dr hab. Marian Mroziewski

dr hab. Andrzej Urban

dr hab. Piotr Kardela

dr hab. Paweł Lubiewski

kom. dr Paweł Olber

Karolina Król

Aleksandra Bulińska