Herb Polski 

Przewodniczący Senatu: insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor

mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska - Zastępca Komendanta-Prorektor

 

dr hab. Andrzej Dawidczyk

dr hab. Adam Hołub

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

dr hab. Andrzej Kozłowski 

dr hab. Marian Mroziewski

dr hab. Andrzej Urban

dr hab. Piotr Kardela

dr hab. Paweł Lubiewski

kom. dr Paweł Olber

Mikołaj Woroszyło

Karolina Król

Damian Gładek

Aleksandra Bulińska