Herb Polski  Policja

Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Sławomir Zubański

Mł. insp. dr Sławomir Zubański jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji pełni od 19 lat, jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem WBW. Ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie dla Ekspertów Kryminalistyki (2000 r.) i Studia Podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu (2013 r.) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” (2014 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mł. insp. dr Sławomir Zubański jest biegłym z zakresu kryminalistycznych badań daktyloskopijnych, uprawnienia do samodzielnego wykonywania ekspertyz kryminalistycznych uzyskał w 2003 roku. Pełnił służbę m.in. w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Z Uczelnią jest związany od 16 czerwca 2004 roku. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień techniki kryminalistycznej. Od 1 września 2016 r. jest prorektorem ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2011 r. mł. insp. dr Sławomir Zubański został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

tel. +48 89 621 51 50 (sekretariat)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Agata Tyburska

Mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – funkcjonariusz Policji od 1991 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach, magister pedagogiki (1988 r.), Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1994 r.), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej (1999 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (2014 r.). Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku. Po przeniesieniu do Płońska, 1 września 1991 roku rozpoczęła służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku - w pionie prewencji - realizując zadania z zakresu przestępczości nieletnich. Od 1 sierpnia 1994 r. przeniesiona do pełnienia dalszej służby w Instytucie Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie zajmowała stanowiska dydaktyczne i naukowo - dydaktyczne (asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, adiunkta). W latach 2000 – 2007 pełniła funkcję kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej, była również redaktorem naczelnym „Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policja”. W ostatnich latach zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 19 marca 2018 r. pełni funkcję prorektora do spraw studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Głównymi obszarami aktywności naukowej dr hab. Agaty Tyburskiej są zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, a w ostatnich latach – ochrony infrastruktury krytycznej. Jest autorką opracowań naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

tel. +48 89 621 54 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.