Herb Polski 

Przewodniczący:

insp. dr hab. Jarosław Struniawski

 

Członkowie:

mł. insp. Monika Florczuk

podinsp. dr Monika Porwisz

Arleta Stefanowicz-Szydlik