Herb Polski 

 

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - insp. dr hab. Iwona Klonowska

Insp. dr hab. Iwona Klonowska służbę w Policji rozpoczęła 21 lutego 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w sekcji prewencji, a także sekcji do spraw nieletnich. Przez kolejne lata zajmowała szereg stanowisk wykonawczych oraz kierowniczych na terenie garnizonu stołecznego, a potem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W 2014 r. została naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego KGP. 1 lutego 2016 r. powierzono jej pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z dniem 15 kwietnia 2016 r. zostaje dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KGP. 24 lipca 2018 r. awansowała na stopień inspektora Policji. Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2018 r.). Z dniem 5 marca 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyznaczona na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową i srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

tel. +48 47 733 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

   

 

Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska

 

Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska Mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska urodziła się w 1979 r. w Szczytnie. W 2002 roku ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2004) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (2013 r.), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2005 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu.

Służbę w Policji rozpoczęła w 1998 r. W 2002 r., po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego, pełniła służbę w pionie prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W latach 2004-2005 kontynuowała ją w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Od roku 2005 pełni służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W jej trakcie kolejno wspinała się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Była m.in.: wykładowcą i starszym wykładowcą, a następnie adiunktem w Instytucie Prawa i Administracji, Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych oraz Dziekanem Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. Z dniem 1 lipca 2019 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyznaczona na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz zaliczona do grupy stanowisk badawczo-dydaktycznych Uczelni – stanowisko profesor WSPol.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauk prawnych. Jej dorobek naukowy koncentruje się głównie wokół zagadnień w zakresie prawa karnego oraz w zakresie kryminologii.

tel. +48 47 733 51 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  

  

p.o. Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - Mariusz Pardo

 

tel. +48 47 733 51 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.