Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski

 

Insp. dr Marek Fałdowski urodził się w 1971 r. w Siedlcach. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003 r.) oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2011 r. ukończył Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego a w 2015 r. – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki kryminologicznej: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby kolejno wspinał się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Był m.in. Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego w Węgrowie, następnie Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji ds. Kryminalnych w Siedlcach. Od 17 stycznia 2007 r. – Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach. Z dniem 11 lutego 2017 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym Policji oraz członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 
 
tel. +48 89 621 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

 

 

Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

 

Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk urodził się w 1971 r. w Toruniu. W 1993 r. ukończył Szkołę Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Ukończył studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w 2004 r. oraz w zakresie pedagogiki ogólnej w 2006 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a także Europejskie Studia Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2018 uzyskał na Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Trzykrotnie przebywał na szkoleniach w bazie policyjnej w Niemczech.
W latach 1993-1998 pracował jako technik kryminalistyki w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie. Następnie w latach 1998-2000 jako inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie. W latach 2000-2006 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W okresie 2006-2013 zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie. Następnie służbę pełnił jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, po czym w 2015 roku awansował na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Od 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

tel. +48 89 621 51 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Andrzej Pawłowski

 

Mł. insp. Andrzej Pawłowski urodził się w 1972 roku w Miechowie. W 1997 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (2000 r.). W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie a w 2010 roku – Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od początku służby w Policji, tj. od 1993 roku związany z pionem prewencji. Służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji w Miechowie, a od 1997 roku – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: w Zakładzie Ruchu Drogowego, następnie od 2004 roku – w Zakładzie Służby Prewencyjnej. Od 15 lutego 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Z dniem 1 marca  2018 r. mianowany na stanowisko Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor licznych publikacji o tematyce ogólnopolicyjnej związanej z bezpieczeństwem, a także szeroko rozumianą prewencją w Policji.

 

tel. +48 89 621 51 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.