Herb Polski  Policja

 

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski

 

Insp. dr hab. Marek Fałdowski urodził się w 1971 r. w Siedlcach. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003 r.) oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2011 r. ukończył Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego a w 2015 r. – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki kryminologicznej: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W roku 2019 uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby kolejno wspinał się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Był m.in. Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego w Węgrowie, następnie Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji ds. Kryminalnych w Siedlcach. Od 17 stycznia 2007 r. – Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach. Z dniem 11 lutego 2017 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast z dniem 11 października 2018 r. jako Komendant-Rektor zaliczony również do grupy stanowisk badawczo-dydaktycznych Uczelni – stanowisko profesor WSPol. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym Policji oraz członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 
 
tel. +48 89 621 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

 

 

Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska

 

Mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska urodziła się w 1979 r. w Szczytnie. W 2002 roku ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2004) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (2013 r.), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2005 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu.

Służbę w Policji rozpoczęła w 1998 r. W 2002 r., po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego, pełniła służbę w pionie prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W latach 2004-2005 kontynuowała ją w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Od roku 2005 pełni służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W jej trakcie kolejno wspinała się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Była m.in.: wykładowcą i starszym wykładowcą, a następnie adiunktem w Instytucie Prawa i Administracji, Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych oraz Dziekanem Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. Z dniem 1 lipca 2019 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyznaczona na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz zaliczona do grupy stanowisk badawczo-dydaktycznych Uczelni – stanowisko profesor WSPol.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nauk prawnych. Jej dorobek naukowy koncentruje się głównie wokół zagadnień w zakresie prawa karnego oraz w zakresie kryminologii.

  

tel. +48 89 621 51 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 

Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Andrzej Pawłowski

 

Mł. insp. Andrzej Pawłowski urodził się w 1972 roku w Miechowie. W 1997 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (2000 r.). W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie a w 2010 roku – Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od początku służby w Policji, tj. od 1993 roku związany z pionem prewencji. Służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji w Miechowie, a od 1997 roku – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: w Zakładzie Ruchu Drogowego, następnie od 2004 roku – w Zakładzie Służby Prewencyjnej. Od 15 lutego 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Z dniem 1 marca  2018 r. mianowany na stanowisko Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor licznych publikacji o tematyce ogólnopolicyjnej związanej z bezpieczeństwem, a także szeroko rozumianą prewencją w Policji.

 

tel. +48 89 621 51 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.