Przypominamy, że osoba, która w trakcie nauki przewiduje korzystać z gabinetu lekarskiego na terenie Uczelni, powinna złożyć w gabinecie stosowną Deklarację pobierz Word


 

Studenci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:

- przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują w formie umowy o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,

- przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),

- przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),

- przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,

- przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją) - pobierz wniosek 


 

Studentko, Studencie - sprawdź, czy posiadasz aktualne ubezpieczenie zdrowotne!

Polecamy strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/potwierdzenie-prawa-do-swiadczen/

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/ubezpieczenie-studentow/

 

smile

W przypadku braku ubezpieczenia ponosisz PEŁNĄ OPŁATĘ za wszelkie usługi wykonane przez służbę zdrowia.

Twój pieniądz w Twoich rękach

smile