Herb Polski  Policja 

  INFORMACJA (089) 621 51 12; MSWiA 733 51 12 W GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020

Informator kierunek Zarządzanie

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

  

Wprowadzenie do oferty kształcenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie kierunku studiów zarządzanie o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych jest wysoce zasadne z uwagi na zapotrzebowanie na kształcenie umiejętności kierowniczych w strukturach służb policyjnych i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdobyte w toku studiów wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą gwarantować odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych. W trosce o to by, obecnie i w przyszłości, absolwenci kierunku zarządzanie jak najlepiej radzili sobie w otoczeniu społecznym i ekonomicznym, szczególną uwagę zwraca się na treści kształcenia obejmujące zwłaszcza rozwój u studentów wiedzy, kompetencji i postaw związanych z zarządzaniem w grupach dyspozycyjnych z uwzględnieniem formacji zhierarchizowanych. Oferta kształcenia na nowym kierunku, jakim jest zarządzanie, daje niepowtarzalną szansę kształcenia przyszłych kadr kierowniczych Policji i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.