Herb Polski 

   INFORMACJA 47 733 53 27; MSWiA 733 53 27 W GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020

 Zasady rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów (dot. kandydatów na studia II stopnia

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Informator kierunek Kryminologia - studia I stopnia

Informator kierunek Kryminologia - studia II stopnia

 

 

Kierunek studiów Kryminologia jest interdyscyplinarny, pozwala na zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie. Proces dydaktyczny obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia przestępczości i patologii społecznych. Program studiów koncentruje się na przyczynach patologii społecznych i jej przejawach, a także metodach wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Ponadto obejmuje zagadnienia dotyczące metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy pokrzywdzonym. Program studiów oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych obejmuje cztery moduły tematyczne: moduł kuratorski, moduł patologie społeczne, moduł penitencjarny, moduł policyjny.

Absolwent kierunku „kryminologia” jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, Służbie Więziennej, Policji, Straży Miejskiej; w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, jak również w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

„Kryminologia” to nowoczesny i nowatorski kierunek studiów.