STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 INFORMACJA (089) 621 51 14; MSWiA 733 51 14  GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (uchwała 111 III 2017)

Ankieta osobowa kandydata

Limity przyjęć na studia I stopnia 2018/2019

 

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – FAQ I stopnia

 


 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  INFORMACJA (089) 621 51 16; MSWiA 733 51 16  GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (uchwała 112 III 2017)

 Ankieta osobowa kandydata

Limity przyjęć na studia II stopnia 2018/2019

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów (dot. kandydatów na studia II stopnia

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – FAQ II stopnia

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

 

I stopień
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa, centrach zarządzania kryzysowego, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Graniczna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na uczelniach prowadzących studia magisterskie (drugi stopień kształcenia) o profilu praktycznym i ogólnoakademickim.

 

II stopień
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa oraz departamentach poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa, a także centrach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji państwa, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.