Herb Polski 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 INFORMACJA 47 733 51 16; MSWiA 733 51 16  GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020

 Zasady rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021

 Informator kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia

 


 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  INFORMACJA 47 733 53 14; MSWiA 733 53 14  GODZ. 8:00-16:00

Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021

 Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Informator kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

 

I stopień
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa, centrach zarządzania kryzysowego, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Graniczna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na uczelniach prowadzących studia magisterskie (drugi stopień kształcenia) o profilu praktycznym i ogólnoakademickim.

 

II stopień
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa oraz departamentach poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa, a także centrach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji państwa, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.