Herb Polski 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych po 30 września 2019 r.

- Uchwała nr 63/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 17 września 2019 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia doktora w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

- Uchwała nr 64/IV/2019 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 17 września 2019 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty prowadzonych w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 66/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 22 października 2019 r. (...) zmieniająca Uchwałę 63/IV/2019

 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

- Uchwała Nr 71/2016 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

- PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

- ZARZĄDZENIE NR 20/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 lutego 2019 roku zarządzenie w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy i funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz osoby niebędące pracownikami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie