Herb Polski 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych po 30 września 2019 r.

Uchwała nr 63/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 17 września 2019 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia doktora w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Uchwała nr 64/2019 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 17 września 2019 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty prowadzonych w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 66/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 22 października 2019 r. (...) zmieniająca Uchwałę 63/IV/2019

 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr 63/2016 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dotyczy kandydatów, którym wszczęto przewód doktorski po dniu 30 września 2016 r.

Uchwała nr 48/2017 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2017 . zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej  Szkoły Policji w Szczytnie

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy i funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz osoby niebędące pracownikami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie