Herb Polski  Policja

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do wzięcia

udziału w kolejnej edycji "Olimpiady Policyjnej" w roku szkolnym 2019/2020


Celem Olimpiady Policyjnej jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do pogłębienia wiedzy o roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Uczestnikami Olimpiady Policyjnej mogą być uczniowie klas maturalnych (przystępujących w bieżącym roku szkolnym do matury) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Olimpiada Policyjna organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) i składa się z trzech etapów o zasięgu ogólnopolskim:

 1. Pierwszy etap:
  • termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem 30 października 2019 r. ( zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową wg wzoru ZGŁOSZENIE SZKOŁY, który znajduje się w załącznikach poniżej)
  • termin składania prac upływa z dniem 15 listopada 2019 r.;
  • lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej WSPol do dnia 15 grudnia 2019 r.
 2. Drugi etap:
  • o terminie udostępnienia testu wiedzy do rozwiązania, szkoły o których mowa w § 6 ust. 1 regulaminu olimpiady zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty internetowej, nie później niż 14 dni przed aktywacją strony internetowej zawierającej test;
  • lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu będzie przesłana do szkół uczestniczących w Olimpiadzie pocztą elektroniczną oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej w terminie 15 dni od dnia zakończenia udostępniania testu na stronie internetowej.
 3. Trzeci etap będzie organizowany w WSPol  24 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

KOMUNIKAT – II etap

 

Szanowni Państwo!

Informuję, że II etap Ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej” odbędzie się w terminie 9 – 13 marca 2020 r.

(6 – 8 marca 2020 r. - test próbny)

 

Zasady rozwiązywania testu wiedzy oraz testu próbnego zostaną przesłane na skrzynki e-mailowe szkół podane przy zgłoszeniu uczestników.

W razie nieotrzymania wiadomości
e-mail w terminie do 27 stycznia 2020 r. proszę o pilny kontakt.

 

 

 

Literatura

Tematy prac XI edycji Olimpiady Policyjnej

Karta zgłoszeniowa uczestnika

Komunikat

Oświadczenie uczestnika

Program Olimpiady Policyjnej

Regulamin Olimpiady Policyjnej

Wymogi formalne prac pisemnych I etap

Wzór protokołu przeprowadzenia I etapu olimpiady

Założenia organizacyjne olimpiady

Zgłoszenie szkoły

 

 

 

 

Koordynator „Olimpiady Policyjnej”
Iza Budny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 89 621 5314,
fax. 89 621 5313