Herb Polski  Policja

1. Administrator danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie  z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

 

2. Inspektor ochrony danych

 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Łukasz Stępień. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 • W WSPol dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi WSPol zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 

5. Okres przechowywania danych

 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach lub przepisach prawa na podstawie, których przetwarzane były Państwa Dane osobowe.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)