STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie

dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

 

czas nauki:
 - stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
 - niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)

 

Szczegółowe informacje na stronie https://www.wspol.edu.pl/wbw/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia