STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

 

czas nauki:
 - stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 - niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 

Szczegółowe informacje na stronie https://www.wspol.edu.pl/wbw/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia

 


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

 

czas nauki:

- stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

- niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

 

Szczegółowe informacje https://www.wspol.edu.pl/wbw/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia