wyszukiwarka

Herb Polski

Kalendarz wydarzeń

Międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt. „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”

Opis

Logo konferencji, Strzałki wskazujące na komórke wirusa COVID-19

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniu 19 lutego 2021 roku organizuje międzynarodową konferencję naukową on-line: „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji – gen. insp. dra Jarosława Szymczyka.

Strona internetowa konferencji

 

On February 19, 2021, the Faculty of Security and Legal Sciences is organizing an international on-line scientific conference: “New trends in crime as a result of the COVID-19 pandemic normative and criminological perspective”.

Conference website